Extra aflossen op je hypotheek is doorgaans positief voor je maandlasten. Je betaalt na het aflossen over een kleiner deel rente. Het kan echter ook nadelen hebben. Zo loop je het risico op boeterente. Ook het (bijna) volledig afgelost hebben van je woning is minder interessant dan voorheen. Hoe dit zit en wanneer je de boete betaalt zetten we voor je uiteen.

De termen boeterente en aflosboete kom je vaak tegen. Bij boeterente gaat het kort gesteld over de compensatie richting de bank wanneer je vroegtijdig je hypotheek ontbindt of extra aflost. De aflosboete is technisch gezien helemaal geen boete. Het is een nadelige bijkomstigheid van de afschaffing van de wet Hillen. Dat verdient een nadere toelichting.

Aflosboete door afschaffing wet Hillen
Ooit was een aflossingsvrije hypotheek normaal. Wanneer je je woning bijna had afgelost, ontstond een aparte situatie. De te betalen eigenwoningforfait was hoger dan de hypotheekrenteaftrek die je kreeg. Door dit belastingnadeel was aflossen op je woning niet populair. Met de wet Hillen werd dit nadeel kwijtgescholden en werd aflossen gestimuleerd.

Nu aflossen op hypotheken verplicht is geworden, is de wet Hillen minder relevant. Vanaf 2019 wordt de wet in 30 jaar afgebouwd. Het belastingnadeel komt in kleine stappen van 3,33% terug. Dit nadeel wordt ook wel een ‘aflosboete’ genoemd.

Boeterente ter compensatie van de bank
Bij het afsluiten van je hypotheek ga je een contract aan met de bank of andere geldverstrekker. Hierin staat onder andere hoe lang de rente vaststaat en hoeveel er jaarlijks extra afgelost kan worden. Door deze afspraken weet de bank wat de rente-inkomsten tijdens de looptijd zijn.  In volgende gevallen wordt afgeweken van het contract:

  • Jaarlijks meer aflossen op je hypotheek dan beschreven in het contract. In veel gevallen mag je 10 tot 20 procent extra aflossen op je hypotheek. Wil je meer aflossen dan wordt het bedrag waarover je rente betaald lager, waardoor de bank inkomsten misloopt.
  • Hypotheek oversluiten: Bij het oversluiten van je hypotheek ga je doorgaans minder rente betalen. Ook in dat geval loopt de bank rente inkomsten mis.

In beide gevallen wordt afgeweken van de eerder gemaakte afspraken, waardoor de geldverstrekker inkomsten misloopt. Om dit te compenseren betaal je een boete aan de geldverstrekker. De hoogte van deze boeterente is onder andere afhankelijk van het resterende rentevast termijn. Lees hier hoe de berekening van de boete precies tot stand komt.

Een boete klinkt erg nadelig. Maar houdt er wel rekening mee dat je maandlasten wel flink omlaag kunnen gaan. Wil je weten of extra aflossen over oversluiten in jouw situatie voordelen biedt? Neem contact met mij op.