Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek spaar of beleg je voor de aflossing van de hypotheek. Dit doe je niet via een gekoppelde verzekering (Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW) maar via een gekoppelde bankspaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Heb je gekozen voor sparen dan is de rentevergoeding op je spaarrekening (SEW) even hoog als de rente die je over de hypotheek betaalt. Kies je voor beleggen, dan is het rendement onzeker en weet je vooraf niet hoe hoog het eindkapitaal wordt. In de bankspaarhypotheek zit geen overlijdensrisicoverzekering. Als je dat wilt of moet, kun je zelf kiezen bij welke verzekeraar je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Een bankspaarhypotheek kun je als starter niet meer afsluiten. Had je al een bankspaarhypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 dan mag deze gewoon doorlopen en kun je deze ook nog oversluiten naar een andere geldverstrekker of meenemen bij verhuizing.

Voordelen:

 • Als je spaart, dan is je rendement even hoog als de hypotheekrente, waardoor je altijd het eindkapitaal bij elkaar spaart. Als je belegt, dan kan het eindkapitaal hoger worden dan de hypotheek, maar ook lager.
 • Omdat je niet direct aflost op de hypotheek, is de rente gedurende de hele looptijd aftrekbaar. De rente is alleen aftrekbaar als de hypotheek afgesloten is vóór 1 januari 2013. De lening kan tot hetzelfde bedrag wel op een later tijdstip worden overgesloten.
 • Je spaart belastingvrij in box 1.
 • Als je de bankrekening voortijdig beëindigt en je spaarpot laat uitkeren (afkopen), dan krijg je in de meeste gevallen je spaarinleg terug plus de rente daarover.
 • Je maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente (rentedempende werking).

Nadelen:

 • Voor de opbouw van belastingvrij vermogen in box 1 ben je gebonden aan fiscale regels. Hierdoor ben je minder flexibel.
 • Als je spaart, bent je meestal gebonden aan een en dezelfde geldverstrekker voor je hypotheek en de gekoppelde spaarrekening.
 • Beleg je, dan bestaat het risico dat je belegging aan het einde van de looptijd minder waard is dan je nodig hebt om de hypotheek af te lossen.

Voorwaarden bankspaarhypotheek

Voor een belastingvrije uitkering van de bankspaarhypotheek gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een eigen woning en een eigenwoningschuld.
 •   De spaarrekening of het beleggingsrecht is geblokkeerd en mag alleen worden vrijgegeven voor aflossing van de eigenwoningschuld.
 •   Het hoogste bedrag dat in een jaar wordt overgemaakt op de rekening mag niet meer bedragen dan tien maal het laagste bedrag (de zogenoemde bandbreedte).
 •   De behaalde rente of het behaalde rendement blijft binnen de spaarrekening of het beleggingsrecht.
 • De spaarrekening is ondergebracht bij een bankbedrijf volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). De beleggingsrekening is ondergebracht bij een beleggingsinstelling volgens de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb).

Vrijstellingen bankspaarhypotheek

Op het moment dat u de spaarrekening of het beleggingsrecht gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen, kijkt de Belastingdienst of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

 • Is dat het geval, dan is de uitkering tot € 166.000 per persoon (2019) vrijgesteld van belastingen.
 • De vrijstelling is nooit hoger dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat je aflost.
 • Ontvang je meer dan de vrijstelling, dan betaal je inkomstenbelasting (box 1-tarief) over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling.

  De vrijstellingen worden jaarlijks geïndexeerd.

Als de bank failliet gaat

Hoewel de kans extreem klein is, kan de bank waar je SEW loopt failliet gaan. In dat geval wordt het spaarsaldo van je bankspaarrekening afgetrokken van uw hypotheekschuld. Je bent dan dit vermogen niet kwijt, maar het zit ineens ongepland in de stenen van je woning. Deze manier van verrekenen is wettelijk verplicht.

Deze verrekening heeft een aantal fiscale en praktische gevolgen. De SEW wordt gedeblokkeerd en met het vrijkomende saldo wordt de eigenwoningschuld verlaagd. Daardoor wordt de fiscale overwaarde op je woning groter. En er is geen SEW meer.

Het vrijvallen van de SEW leidt niet tot een belaste uitkering in box 1. Je hoeft dus hierover geen belasting te betalen. Ook de levenslange vrijstelling voor (bank)spaarhypotheken, van in totaal € 166.000, wordt niet aangetast door de eerdere uitkering. Verder kan je het afgeloste deel van de eigenwoningschuld weer opnemen als hypotheek. Zo behoud je de hypotheekrenteaftrek over dit deel. Je moet dan wel een nieuwe SEW afsluiten, die fiscaal wordt beschouwd als een voortzetting van de oude. Het inlegverleden en looptijd van de oude SEW tellen daarbij mee.

Deze maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat u als huiseigenaar fiscale nadelen ondervindt van het faillissement van uw bank.

Jeroen werkt met meer dan 25 hypotheekaanbieders

Maak nu een vrijblijvende afspraak!

Jeroen adviseert en helpt je de best passende hypotheek te vinden.

Het eerste gesprek is voor mijn rekening!

Vrijblijvende afspraak plannen