Is er een verschil tussen een oriëntatiegesprek en een adviesgesprek?

Zeker. Wij leggen je het verschil graag uit.

Voor veel mensen die voor het eerst een woning kopen is het niet altijd even duidelijk hoe het afsluiten van een hypotheek precies verloopt. Men heeft dan vragen zoals wat het voordeel is van een onafhankelijk adviseur boven het direct sluiten van de lening bij de bank. Of bijvoorbeeld de vraag op welke andere voorwaarden moet worden gelet dan alleen de hoogte van de rente.

Bij een oriëntatiegesprek maken wij kennis met elkaar

Om consumenten de gelegenheid te geven in rust een voor hen goede beslissing te nemen of zij een beroep op onze dienstverlening willen doen, bieden wij een oriëntatiegesprek aan. In dit gesprek, dat vaak circa een half uur tot een uur duurt, leggen wij uit welke werkzaamheden moeten plaatsvinden om te komen tot een goede keuze voor een hypotheek. Ook maken wij met elkaar kennis. Dat is belangrijk, want om tot een goed advies te komen, moeten wij veel van je weten. Wij begrijpen dat je dan eerst wilt weten of je je wel thuis voelt bij ons kantoor.

Tijdens dit oriëntatiegesprek geven wij je nog geen concrete adviezen. De informatie die wij je geven is van algemene aard. Voor een dergelijk kennismakingsgesprek nemen wij de kosten voor onze rekening. Je krijgt hiervoor dus geen factuur.

Adviesgesprek start met een opdracht

Indien het “klikt” en je van onze diensten gebruik wilt maken om te onderzoeken welke financieringsconstructie goed aansluit bij je individuele situatie, dan moeten wij dit vastleggen. Dat doen we via een Opdracht tot Dienstverlening.

In deze opdracht tot dienstverlening beschrijven wij wat je van ons vraagt te doen, welke werkzaamheden wij voor je gaan verrichten en welke vergoeding wij hierover met je hebben afgesproken. Een dergelijke opdracht tot dienstverlening is vooral bedoeld om achteraf discussies te voorkomen wat wel of niet was afgesproken.

Zodra je deze opdracht met ons bent aangegaan moeten wij bij onze werkzaamheden voldoen aan allerlei wettelijke eisen die zijn opgesteld om te borgen dat onze adviezen goed aansluiten bij je persoonlijke situatie. Dat advies is gebaseerd op de informatie die je ons geeft naar aanleiding van de vragen die wij met je doornemen. Daarbij letten wij bijvoorbeeld niet alleen op je gezinssamenstelling en inkomsten en uitgaven, maar ook op de risico’s die in de toekomst kunnen optreden zoals echtscheiding, verlies van arbeid, arbeidsongeschiktheid of voortijdig overlijden van een van de partners. Allemaal geen “gezellige” onderwerpen om over te praten, maar die wel belangrijk zijn om onder ogen te zien aangezien je een financiële verplichting voor vele jaren aangaat. En natuurlijk kijken wij naar een breed pallet van banken en aanbieders van hypothecaire kredieten en vergelijken wij op een groot aantal punten hun voorwaarden.

Door jouw gegeven informatie tijdens oriëntatiegesprek

Hoewel het oriëntatiegesprek daarvoor niet is bedoeld, kan het gebeuren dat je tijdens een dergelijk oriëntatiegesprek informatie geeft over jouw persoonlijke situatie. Die informatie kan, wanneer het tot een adviesgesprek komt, van belang zijn om je passend te adviseren.

Om je een idee te geven waar we aan denken geven we een voorbeeld;
Er is een afspraak gemaakt voor een oriëntatiegesprek tussen jou en je partner. Je komt echter alleen en geeft aan dat je partner net die dag een “vervelende” medische uitslag heeft ontvangen.

Stel dat je enkele maanden na dit oriëntatiegesprek besluit om gebruik te maken van onze diensten en wij met jou en je partner de gegevens doornemen die nodig zijn om een goed advies te geven, dan is het geen automatisme dat wij op dat moment weten dat je partner een ernstig, medisch probleem heeft. Toch is dat heel belangrijke informatie om rekening mee te houden bij ons uiteindelijke advies.

Onze dringende vraag aan jou is dan ook om informatie die je ons eventueel verstrekt hebt tijdens het oriëntatiegesprek, ook tijdens een eventueel daaropvolgend adviesgesprek onder onze aandacht te brengen. Op die wijze weet je zeker dat wij met alle belangrijke gegevens rekening houden alvorens ons advies aan jou uit te brengen.

Jeroen werkt met meer dan 25 hypotheekaanbieders

Maak nu een vrijblijvende afspraak!

Jeroen adviseert en helpt je de best passende hypotheek te vinden.

Het eerste gesprek is voor mijn rekening!

Vrijblijvende afspraak plannen